Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Univerzitní budova dokončena.


  • VI


  • periodikum

    Zpravodaj VOKD

  • ročník

    1997/IV

  • strana

    1, 3Aktualizováno: 01. 07. 2019