Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nejvýznamnější události minulého roku 2009.


  • periodikum

    ArcelorMittal Ostrava

  • ročník

    2010/II

  • strana

    5Aktualizováno: 01. 07. 2019