Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nejstarší "sčítání lidu" v Moravské Ostravě.


  • KROČEK Miloslav


  • periodikum

    Časopis Slezského zemského muzea - série B

  • ročník

    2009/58

  • strana

    179-186Aktualizováno: 30. 01. 2020