Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výzkumný záměr IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kultruního dědictví 19. a 20. století. Územní a plošný výzku industriálního dědictví.


  • MATĚJ Miloš


  • periodikum

    Zprávy památkové péče

  • ročník

    2010/70

  • strana

    146-150Aktualizováno: 01. 07. 2019