Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ostravský superpočítač./ Ostrava’s supercomputer.


  • periodikum

    Ostrava Metropolitan Magazine

  • ročník

    2010/2011

  • strana

    9Aktualizováno: 01. 07. 2019