Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Báňské školství má starobylou a slavnou tradici.Aktualizováno: 01. 07. 2019