Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vývoj pojmenování ulic a veřejných prostranství v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ a Zábřeh-HulvákyAktualizováno: 15. 10. 2020