Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Znečištění ovzduší v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci.


  • KONEČNÝ Otakar


  • periodikum

    Aktuality, zajímavosti, postřehy

  • ročník

    1973

  • strana

    17-20Aktualizováno: 01. 07. 2019