Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Puchmajerova ulice


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • popis lokality

  Dnešní ulice Puchmajerova je situována v prostoru s proměnlivou stavební historií. V dnešní trase byla komunikace vyměřena po likvidaci kaple sv. Lukáše (1894). Tato archeologická lokalita zahrnuje jenom část ulice a to od bývalé Hrabovské brány (cca k ulici 28. října) po křížení s ulicí Zámeckou.
  Ačkoliv se místo nacházelo na periferii středověkého města (později v rámci Vítkovického předměstí), objevují se zde stopy osídlení již v době nejspíše krátce po založení obce. Při výzkumu byly objeveny pozůstatky po zahloubené stavbě kůlové konstrukce, která dnešní ulici přetínala SV-JZ směrem. Materiál v zásypu ukazuje na její zánik patrně do konce 13. st. Po likvidaci objektu již prostor fungoval zřejmě jako ulice. Ta spojovala náměstí se vstupem do města od Vítkovic (Hrabovská brána) a zároveň zřejmě procházela i okolo biskupského hradu. Zpevnění se povrchu komunikace dostalo až s časovým odstupem - v poslední třetině 15. případně v 1. pol. 16. století. Do prostoru byly nasypány valouny s pískem a vše rozhrnuto a udusáno.


 • seznam nálezů

  Mincovní depot z roku 1885 (mince - barevný kov)


 • ulice

  Puchmajerova


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  2007 Puchmajerova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace


 • archeologické nálezy

  mince: Mincovní depot z roku 1885


 • autor

  MoravecAktualizováno: 15. 01. 2020