Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stará radnice, budova Ostravského muzea


 • památková ochrana

  kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20957/8-226; katalogové číslo: 1000131810


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • popis lokality

  Budova Ostravského muzea neboli „Stará radnice“ představuje jeden z mála reliktů původní, v tomto případě renesanční, zástavby v centru Ostravy. Radnice sloužila svému účelu až do roku 1930, kdy se všechny úřady, co zde přebývaly, přestěhovaly do nově vybudované radnice na Prokešově náměstí. Nejstarší zmínka jmenující mimo fojta ve vedení města purkmistra, konšely a radní je uvedena na listině Mikuláše z Rýzmburka z roku 1389, ale je pravděpodobné, že se sbor městské samosprávy vytvořil nedlouho po založení města. Samotná radnice však vystupuje na výsluní dějin až v 16. století. V roce 1539 měl před purkmistrem a staršími na radnici složit peníze Jan Sedlnický z Choltic za zabití Vítka Lochmana. Radnice byla tehdy bez věže, převážně snad postavená jako všechny domy ve městě ze spalitelných materiálů. Budovu radnice s největší pravděpodobností zasáhl požár v roce 1556, rozsah a míru škod však neznáme. Radnice byla následně postavená z kamene.
  Archeologické výzkumy probíhaly nejprve v přední části parcely a následně v zadní.


 • seznam nálezů

  Nádoba s čtyřlaločným ústím (nádoba: stolní - keramika)
  Džbán (nádoba - keramika)
  Kachel s erbem pánů ze Šternberka (kachel: komorový - keramika)


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Archeologický výzkum v prostorách Staré radnice"


 • archeologické výzkumy

  2005 Budova Ostravského muzea, rekonstrukce 2. etapa
  2004 Budova Ostravského muzea, rekonstrukce 1. etapa


 • autor

  MoravecAktualizováno: 21. 01. 2020