Encyklopedie města Ostravy !!!

Vyznačení lokality na výřezu z indikační skici z roku 1833, mapový podklad převzat z Majer D. Král, který létal, 2011, s. 111, upravil Z. Moravec

Původní velkoměšťanský dům 188
Aktualizováno: 21. 01. 2020