Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Divadlo loutek - Pivovarská ulice


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v prostoru stavby Divadla loutek. Daný areál se nacházel v místech bezprostředně před zdí městského opevnění.
  Archeologické výzkumy v dané poloze zachytily jednak prostor inundačního terénu Ostravice (fluviální štěrkopískové sedimenty) a dále stopy lidské činnosti. Za nejstarší lze považovat skácený, odvětvený kmen dubu, který se podařilo datovat do mladší doby železné (279 př. n. l.). Mnohem mladší, již středověké, se jeví následné zpevnění části prostoru proutím snad ještě z doby před založením města (cca okolo přelomu 12. a 13. století). Mladší středověké situace souvisí již se založeným městem, respektive opevněním. Zachycena byla asi 18,5 m dlouhá zeď a příkop.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické výzkumy

  2010 Přístavba Divadla loutek
  1998 Staveniště Divadla loutek - Pivovarská ulice


 • autor

  MoravecAktualizováno: 30. 01. 2020