Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Biskupská ulice - Městská brána


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • trať

  Biskupská ulice


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v prostoru Kostelní brány, příkopu, který před ní probíhal a úseku Kostelní ulice k Havlíčkovu nábřeží. Jedná se tedy o lokalitu mimo intravilán historického jádra, situovanou do prostoru vybudované fortifikace a úseku k řece.

  V místech u Kostelní brány se příkop nalézal cca 6 metrů od hradební zdi. Jeho průřez byl rámcově neckovitý s plochým dnem, maximální šířkou okolo 12,5 metrů a zahloubením oproti úrovni založení hradby 1,9 m. Měšťané zřejmě využili jedno z ramen řeky Ostravice a lokálně jej upravili. V místech před vstupem do města se příkop zahlubuje do hloubky cca 1,7 m od úrovně povrchu podloží, dál proti proudu řeky pak zahloubení činí pouze 0,9 m.
  Samotná doba vzniku vodoteče není zcela určitelná, můžeme jen odhadovat, že měšťané využili výhodných přírodních podmínek a postavili hradební zeď k již existujícímu ramenu Ostravice. Příkop před Kostelní bránou existoval rámcově do 16. století. V 2. polovině 16. století jsou do příkopu situovány zásypové vrstvy, které tento fortifikační prvek nakonec zaplnily. Od počátku 17. století se zde již objevuje zástavba a voda je svedena do Ostravice, tak jak je to patrné na indikační skice z r. 1833, případně vedutě města z roku 1728.

  Příkop před Kostelní bránou byl tedy zaplněn vodou a do města přes něj vedl most.
  Mezi příkopem a řekou se nacházel městský špitál, připomínaný k roku 1477. Archeologický výzkum, který probíhal v místech, kde se měl nacházet, ale po něm nenalezl žádné přesvědčivé stopy.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  2015 Rekonstrukce kanalizace na Kostelní a Střelniční ulici
  2008 Výstavba bytového domu Kostelní-Biskupská
  2008 Výstavba obchodní a administrativní budovy na ulici Biskupská


 • autor

  MoravecAktualizováno: 30. 01. 2020