Encyklopedie města Ostravy !!!

Výřez z plánu z roku 1771-1776, kde je v rámci Slezské Ostravy zobrazen také kostel sv. Jiří s hřbitovním okrskem. Převzato z: Majer D. (ed.) Král, který létal. Ostrava 2011, s. 275.

Kostel sv. Jiří se hřbitovem


 • katastr

  Slezská Ostrava

 • trať

  Klášterní ulice


 • popis lokality

  Lokalita se nachází na Klášterní ulici, v prostoru dnes již neexistujícího kostela sv. Jiří a přilehlého hřbitova.
  Původní středověký kostel byl s nejvyšší pravděpodobností vystavěn ze dřeva a byl rozměry nevelký. Doba jeho vzniku není známá stejně jako zasvěcení. Na jeho existenci snad může nepřímo ukazovat postava polskoostravského faráře Augustina, který je zmiňován k roku 1444. Na prahu novověku je tento kostel zbourán a roku 1555 je zřízen kostel nový, zasvěcený sv. Jíří. Zasvěcení této sakrální stavby patrně ukazuje na mecenáše stavby, kterým mohl být pán Slezské Ostravy Jiří Sedlnický z Choltic (panství na Slezské Ostravě se ujal roku 1551 a umírá roku 1568). Stavbu s nejvyšší pravděpodobností prováděl vlašský zedník Carios.
  Až do roku 1648 kostel patrně sloužil evangelíkům a po roce 1654 pak katolíkům. Mezi léty 1780 až 1783 byl vystavěn nový farní chrám a to nynější kostel sv. Josefa. Kostel sv. Jiří byl přeměněn na školu a zároveň sýpku (pod střechou) a v druhé polovině 19. století v něm nechal hrabě Wilczek zřídit byty. Budova bývalého kostela byla s konečnou platností zlikvidována jako dům čp. 70 v roce 1985. Hřbitov u kostela sakrální stavbu přežil až do roku 1823, kdy došlo k založení hřbitova u kostela sv. Josefa.
  V místech bývalé sakrální stavby bylo v 19. i 20. století učiněno několik objevů. První z nich jsou spojeny se jménem učitele Karla Jaromíra Bukovanského. V roce 1877 při opravě budovy byl pod jedním oknem objeven náhrobek Albrechta Sedlnického z Choltic († 1587), pod podlahou zase hrob Anny Marie Sedlnické, která měla zemřít 3. 8. 1731. Ve 20. století bylo při kopání přípojky, která procházela bývalým hřbitovem, zachyceno několik lidských kostí, ovšem již v druhotné poloze.


 • obrazy

  img0965.jpg


 • seznam nálezů

  Prsten (šperk - barevný kov)
  Náušnice (šperk)


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické výzkumy

  1984 Klášterní ulice, výkop pro vodovod
  1877 Rekonstrukce budovy školy


 • archeologické nálezy

  šperk: Prsten
  šperk: Náušnice


 • autor

  MoravecAktualizováno: 12. 02. 2020