Encyklopedie města Ostravy !!!

Rámcová lokalizace archeologické lokality, vyznačil Z. Moravec

Návrší "Nad Mundlochem"


 • katastr

  Slezská Ostrava, Muglinov


 • popis lokality

  Lokalita se v současné zástavbě nachází patrně v okolí křížení ulic Dudovy a Komerční.
  Během působení Karla Jaromíra Bukovanského ve škole v Polské Ostravě docházelo na návrší nad ústím Jaklovecké štoly, čili Mundlochem, k četným archeologickým nálezům.
  Na základě zpráv K. J. Bukovanského lze usuzovat, že se zde mohla nacházet polykulturní lokalita se stopami osídlení z paleolitu, doby bronzové a středověku. Slezskoostravský učitel uvádí, že zde on anebo jiní nalezli štípanou industrii a bronzové nástroje. Z výkopů, které zde provedl je dodnes dochována keramika a část klíče z 2. poloviny 14. a 1. poloviny 15. století. K. J. Bukovanský zde ale nalezl rovněž četná militaria a není vyloučeno, že v poloze „nad Mundlochem“ byla ve středověku vystavěna usedlost s možným fortifikačním potenciálem. Vyvýšená poloha nad Ostravicí umožňovala dohlédnout nejen na Landek, případně i hrad na Slezské Ostravě, ale bylo z ní možné sledovat celou moravskou část Ostravska. Zánik snad i opevněné stavby je možném klást do 1. poloviny 15. století a stalo s tak snad v souvislosti s vpádem husitů.


 • obrazy

  img0993.jpg

  img0994.jpg img0995.jpg


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické lokality

  Ulice U Domova


 • archeologické výzkumy

  1883, 1888 Výkopy K. J. Bukovanského na návrší "Nad Mundlochem"


 • autor

  MoravecAktualizováno: 05. 05. 2020