Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramické nálezy z výkopů K. J. Bukovanského na návrší "nad Mundlochem", 2. polovina 14. až 1. polovina 15. století, kresba Z. Moravec.

Návrší "Nad Mundlochem"


 • katastr

  Slezská Ostrava, Muglinov


 • popis lokality

  Umístění lokality je prozatím nejasné. Dle ústní tradice se měla poloha nacházet v prostoru ulice Na Tvrzi, resp. v části blíže ulici Bohumínské. Zajímavý ovšem je i pomístní název Zemanský vrch, který je uvedený na indikační skice z roku 1836 a z něhož vychází i ulice Zemanská.
  Během působení Karla Jaromíra Bukovanského ve škole v Polské Ostravě docházelo na návrší nad ústím Jaklovecké štoly, čili Mundlochem, k četným archeologickým nálezům.
  Na základě zpráv K. J. Bukovanského lze usuzovat, že se zde mohla nacházet polykulturní lokalita se stopami osídlení z paleolitu, doby bronzové a středověku. Slezskoostravský učitel uvádí, že zde on anebo jiní nalezli štípanou industrii a bronzové nástroje. Z výkopů, které zde provedl je dodnes dochována keramika a část klíče z 2. poloviny 14. a 1. poloviny 15. století. K. J. Bukovanský zde ale nalezl rovněž četná militaria a není vyloučeno, že v poloze „nad Mundlochem“ byla ve středověku vystavěna usedlost s možným fortifikačním potenciálem. Vyvýšená poloha nad Ostravicí umožňovala dohlédnout nejen na Landek, případně i hrad na Slezské Ostravě, ale bylo z ní možné sledovat celou moravskou část Ostravska. Zánik snad i opevněné stavby je možném klást do 1. poloviny 15. století a stalo s tak snad v souvislosti s vpádem husitů.


 • obrazy

  img0994.jpg

  img0995.jpg


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace
  Video k lokalitě


 • archeologické výzkumy

  1883, 1888, 1895(?) Výkopy K. J. Bukovanského na návrší "Nad Mundlochem"


 • autor

  MoravecAktualizováno: 15. 10. 2022