Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Krásné Pole - přechod přes Porubku


 • katastr

  Krásné Pole


 • popis lokality

  Lokalita se nachází v chatové oblasti na hranici katastru u meandru vodoteče Porubka, v místech přechodu přes říčku.
  Prostor je situován mimo samotnou historickou část dnešního Krásného Pole, konkrétně jižněji na trase starší komunikace mezi Krásným Polem a vsí Čavisov. Trasa je patrná na příslušné indikační skice stabilního katastru (1836), zde i se zobrazením přechodu přes vodoteč, a na II. vojenském mapování (1836-1852). V mírně pozměněné trase je komunikace vykreslena i na I. vojenském mapování (1764-1768 a 1780-1783 - rektifikace). Nejlépe je přechod přes Porubku čitelný na císařském otisku z roku 1836, kde hnědá cesta prochází korytem, zřejmě nikoli po mostě, ale přes hať.


 • historická obec

  Krásné Pole


 • související odkazy

  Lokalizace


 • archeologické lokality

  Krásné Pole - katastr


 • archeologické výzkumy

  2018 Rekonstrukce mostu přes Porubku - Krásné Pole


 • autor

  MoravecAktualizováno: 05. 05. 2020