Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Krásné Pole - katastr


 • katastr

  Krásné Pole


 • popis lokality

  První písemná zmínka o Krásném Poli pochází až z r. 1424, kdy je ves zmíněna při zápisu do zemských desek Janem z Kravař a Jičína. Dle půdorysného tvaru a plužiny (trojúhelníková náves, délková plužina, zásadně traťové rozdělení, v místní trati do záhumenicových pasů) má patřit k starším osadám z 1. poloviny 14.století. I na základě názvu lze snad předpokládat původ v době etapy lánové kolonizace. Původně mělo ve vsi obydlí snad 25 sedláků, dále zde existovala zákupní rychta. Krásné Pole po smrti výše zmíněného pána z Kravař a jeho manželky Anežky, připadlo opavským knížatům Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi. V průběhu následujících staletí střídala obec v celkem rychlém sledu své majitele až v roce 1702 ji zakoupil Jan Vlček z Dobré Zemice a Hlučína. Krásné Pole se tak stalo součástí svěřenského majetku.

  Katastr Krásného Pole není na archeologické nálezy prozatím příliš bohatý. Ve sbírkách Ostravského muzea je uložen masivní asymetrický sekeromlat lokalizovaný do této obce. Další nástroj mladší nebo pozdní doby kamenné nalezl v roce 1957 v severní části katastru ing. Rovner. Jednalo se o vyštípávanou silicitovou sekerku, která je dnes ovšem nezvěstná.
  Výše uvedené nálezy a zároveň absence dalších prehistorických památek hmotné kultury mohou naznačovat, že daný prostor nebyl soustavněji osídlen. Patrně zde probíhala dřevorubecká činnost, při níž mohly být i ztraceny oba získané nástroje.


 • seznam nálezů

  Sekeromlat - Krásné Pole (Nástroj - kámen)


 • historická obec

  Krásné Pole


 • archeologické lokality

  Krásné Pole - přechod přes Porubku


 • archeologické nálezy

  Nástroj: Sekeromlat - Krásné Pole


 • autor

  MoravecAktualizováno: 05. 05. 2020