Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Prostor u kostela sv. Josefa


 • památková ochrana

  kulturní památka rejst. č. ÚSKP 31916/8-2449; katalogové číslo: 1000143463


 • katastr

  Slezská Ostrava

 • trať

  Těšínská ulice


 • popis lokality

  Na lokalitě prozatím neproběhl žádný archeologický výzkum. V roce 1823 se zde ovšem nalezl denár císaře Trajána (98-117 n. l.). Nález může indikovat přítomnost staré komunikace procházející daným prostorem.
  Kostel sv. Josefa byl postaven až v době mezi léty 1780-1783 a nahradil renesanční kostel sv. Jiří, který se i se hřbitovem rozkládal níže na dnešní ulici Klášterní.


 • seznam nálezů

  Denár císaře Trajána (mince)


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace
  Památkový katalog


 • autor

  MoravecAktualizováno: 01. 06. 2020