Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nová Ves - Benátky


 • katastr

  Nová Ves u Ostravy

 • trať

  Hulváky


 • popis lokality

  Naleziště je situováno u hranice katastru na vyvýšené poloze – vysoký břeh Odry, běžící od Staré Bělé přes Zábřeh k Hulvákám a klesající pak k Přívozu. V současnosti je prostor využíván jako lesopark s místním označením Benátky.
  Právě tudy, po pravém vysokém břehu Odry procházela starobylá trasa od Brušperku k brodu přes Odru v Přívoze. Písemná zmínka je známá z listiny olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z roku 1525, v níž potvrzuje Ostravským držení jejich pozemků: „…Od přívozských hranic břehem jenž slove Vyskoký až do hranic Vyškovských mimo Lhotku a mimo Zábřeh, kudyž ten Vysoký břeh běží…“
  Prostor zůstal zalesněný až do 20. století, kdy byla nedaleko lokality v roce 1933 vystavěna restaurace manželů Jarkových. Travnatý svah, který byl součástí „hulváckého lesíku“ tehdy lákal obyvatelé Ostravy k výletům a slavnostem. Po válce plánovali manželé Jarkovi rozšířit své podnikání a vybudovat zde zábavní park, ale všechny záměry ukončil rok 1948. Budova hostinského zařízení postupně chátrala a nakonec byla zdemolována roku 1967.
  Na lokalitě byl v roce 2018 nalezen mincovní depot ze 17. století. Jeho uložení patrně souvisí s průběhem komunikace mezi Zábřehem a Čertovou Lhotkou (dnes Mariánské Hory). Není vyloučeno, že poklad byl do těchto míst zakopán v souvislosti se selskými rebeliemi v roce 1695.


 • seznam nálezů

  Max Gandolf von Kuenburg, krejcar, 1673 (mince - barevný kov)
  Leopold I., grešle, 1679 (mince - barevný kov)
  Leopold I., 6krejcar, 1657-1705 (mince - barevný kov)


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Video Hulvácký poklad


 • archeologické výzkumy

  2018 Mincovní depot Ostrava Hulváky


 • archeologické nálezy

  mince: Max Gandolf von Kuenburg, krejcar, 1673
  mince: Leopold I., grešle, 1679
  mince: Leopold I., 6krejcar, 1657-1705


 • autor

  MoravecAktualizováno: 16. 11. 2020