Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Hošťálkovice - Dubíček


 • katastr

  Hošťálkovice


 • popis lokality

  Lokalita se nachází na jižním konci hřbetu a sestává ze dvou koncentrací nálezů štípané industrie.
  Místo znal již v roce 1955 Karel Žebera, ale dochované sběry pochází od J. Homolky a P. Nerudy. Z ani jedné koncentrace nejsou doloženy žádné sídlištní struktury. Dle skladby nálezů (zvláště ze severnější koncentrace) lze snad usuzovat, že se zde nacházela dílna. Patrně gravettienská opakovaně navštěvovaná stanice.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  MoravecAktualizováno: 10. 02. 2021