Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Velká ulice


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • popis lokality

  Ulice Velká tvořila spolu s ulicí Kostelní páteřní komunikační osu města. Spojovala náměstí s Hrabovskou bránou a svou čelní stranou bylo do ulice obráceno na devět šenkovních domů.
  Archeologický výzkum zachytil určité formy péče o komunikaci u křížení s ulicí Dlouhou. Objevují se zde stopy po zpevnění povrchu dřevěnými prvky a také několik náznaků valounové dlažby. Blíže k Hrabovské bráně byly zjištěny dvě úrovně valounové dlažby. Starší lze datovat do doby okolo počátků 14. století. Pokud toto časové zařazení odpovídá skutečnosti, pak může korespondovat s nejstarším dlážděním dnešního Masarykova náměstí.


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Ulice středověké Ostravy"


 • archeologické výzkumy

  2010-2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • autor

  MoravecAktualizováno: 14. 01. 2020