Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Dlouhá ulice


 • památková ochrana

  MPZ


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • popis lokality

  Ulice v historickém jádru města procházela od ulice Zámecké až k hradbám. Dnes ulice, kvůli demolici několika domovních bloků) opticky splývá s plochou náměstí a směrem k ulici Pivovarské s parkovištěm).
  Archeologický výzkum proběhl prozatím jen ve středové části délky ulice a zachytil podlouhlý objekt z 14.-15. století, který s předpokládanou komunikační funkci prostoru nesouvisel.


 • poznámky • historická obec

  Moravská Ostrava


 • archeologické výzkumy

  2010-2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • autor

  MoravecAktualizováno: 14. 01. 2020