Encyklopedie města Ostravy !!!

Džber z jedlového dřeva, okolo přelomu 13. a 14. století, foto. V. Gřondělová

Džber


 • nádoba: transportní


 • kultura

  okolo 1250 až přelom 13. a 14. století (doba okolo lokace města Moravské Ostravy)

 • lokalita

  Původní velkoměšťanský dům 188

 • výzkum

  1962: Parcela 18/4 u Kostelní ulice


 • předmět

  nádoba: transportní

 • materiál

  dřevo

 • jedle


 • popis nálezu

  Rekonstruovaný džber se dochoval v úplnosti. Sestává z dvanácti dýh a dna. Dýhy jsou sevřeny dřevěnými obroučkami, které byly dodány dodatečně při rekonstrukci předmětu. Dno je zasazeno asi 25 mm nad spodním ukončením dýh. Jedna z dýh je protažena v držadlo se zaoblenými a seříznutými hranami. Naproti ní je v dýze vyseknutá trojúhelníkovitá výlevka. Horní okraj dýh (okraj džberu) je šikmě seříznut směrem ven. Džber sloužil k nabírání a přenášení tekutin. Džberem z Kostelní ulice bylo možné nabrat zhruba šest litrů vody. Nádoba byla nalezena ve vlhkém prostředí odpadní jímky v zadní části městiště.


 • obrazy

  img0871.jpg


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020