Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramický džbán z objektu ve sklepě budovy Ostravského muzea, přelom 13. a 14. století, foto V. Gřondělová

Džbán obecně


 • nádoba


 • předmět

  nádoba

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Džbán, jako nádoba primárně určena k zacházení s tekutinami, byla známa již v prehistorii. Na našem území je její standardizovaná řemeslná výroba spojená především se vznikem měst. Jejich postupné prosazování v běžném životě je možné pozorovat od 2. poloviny 13. století. Džbány byly vyráběny ve velkých rozměrech, s objemem do 10 l (zásobovací a transportní funkce), středních, s objemem 2 – 2,4 l (užití např. při stolování), anebo malých, s možností nalití až 1,4 l tekutin (džbánky mohly sloužit k popíjení jednotlivým stolovníkům). Džbán ve středních a malých velikostech byl využíván převážně jako stolní keramika, proto se u jeho povrchu dbalo i na estetický vzhled. V ostravských nálezech se v tomto směru setkáváme i s červeným malováním anebo úpravou povrchu do podoby kovového lesku (imitace kovového zboží?). V odpadním areálu z 15. století na Kostelním náměstí v Ostravě tvořil podíl džbánu 11% všech nádob (stolních i kuchyňských).


 • obrazy

  img0905.jpg

  img0870.jpg img0864.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: Džbán
  nádoba: Džbán
  nádoba: stolní: Džbán


 • autor

  Moravec