Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Cedník obecně


 • nádoba


 • předmět

  nádoba


 • popis nálezu

  Tento typ zboží je znám z našeho území již v neolitu. V době bronzové se objevují cedníky keramické i z barevných kovů a lze předpokládat, že jejich průnik severně od Alp může souviset s vlivy ze středomořského prostoru. Cedníky mohly sloužit k odstraňování nečistot z požívaných tekutin (např. bylin dochucujících víno) a nemuselo se výhradně jednat o kuchyňské náčiní, ale v prehistorických, případně protohistorických souvislostech rovněž o ceremoniální nádobí. V prostředí středověké domácnosti mohly být cedníky využívány spíše v mléčném hospodářství, např. při výrobě tvarohu.


 • archeologické nálezy

  nádoba: Cedník


 • autor

  Moravec