Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pohár - obecně


 • nádoba: stolní


 • předmět

  nádoba: stolní


 • popis nálezu

  Mezi klasickou stolní keramiku přináleží pohár. Zhotovován mohl být z keramiky, ale mezi daleko prestižnější patřilo stolní nádobí vyráběné ze skla, anebo kovu. Poháry z dílen hrnčířů v Ostravě se začínají výrazněji objevovat v 15. století a je pro ně typický kónický, případně válcovitý tvar. Předlohou jim snad bylo právě zboží ze skla, které při archeologických výzkumech Ostravy nacházíme jen zřídka kdy. V závěru 15. století proniká do Ostravy, ve své době populární, loštická keramika s charakteristickým rozpukaným povrchem. V 16. století keramické poháry v Ostravě vyznívají a daleko četněji se zde už setkáváme se skleněným inventářem.


 • archeologické nálezy

  nádoba: stolní: Pohár
  nádoba: stolní: Pohár


 • autor

  Moravec