Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stilus - obecně


 • Nástroj: psací potřeba


 • předmět

  Nástroj: psací potřeba


 • popis nálezu

  Psací pomůcka, která byla využívána pro vyrývání písmen na dřevěnou tabulku potaženou voskem. Stily jsou z našeho území známy již z doby laténské (1. století př. n. l.) a užívány byly až do novověku. Obyčejně má stilus tvar subtilní tyčinky na jedné straně zahrocené, na opačné rozšířené, případně zdobené. Od předmětů podobného tvaru (jehly, hřebík) jej odlišuje maximálně lehce hraněný, polygonální ale především kruhový průřez těla směřujícího k hrotu. Zatímco hrotem se psalo do voskového povrchu, hlavice špatně napsaná nebo nepotřebná písmena zahladila.
  V Moravské Ostravě byly tyto psací potřeby zachyceny jednak ve farním okrsku - kostel sv. Václava a oblast fary a dále na Masarykově náměstí. Nález zde, mohl souviset s kupeckým prostředím.


 • archeologické nálezy

  Nástroj: psací potřeba: Stilus
  Nástroj: psací potřeba: Stilus


 • autor

  Moravec