Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kachlová kamna


 • otopné zařízení

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Původ otopného tělesa se zabudovanými kachli je hledán v oblasti Alsaska, Švýcarska a jižního Německa, kde se kamna v podobě pecí objevila již v 9. a 10. století. V průběhu v 11. a 12. století se rozšířila v západní Evropě a během 13. století doputovala i do našich zemí Prvotní kamna s kvadratickým soklem byla opatřena kopulí, do které se vkládaly nádoby a posléze nádobkové kachle s různě tvarovaným ústím, skrze nějž sálalo teplo do místnosti. Postupně se začaly používat i kachle komorové s reliéfně zdobenou čelní vyhřívací stěnou, jejichž komora byla otevřena do nitra kamen. Na našem území došlo k této technologické inovaci ve 14. století.
  Kachlová kamna vnesla do domácností výraznou změnu, díky níž bylo možné obytný prostor nejen lépe vytopit, ale také zbavit kouře. Zvýšila se bezpečnost a zefektivnilo spalování paliva, jehož spotřeba výrazně klesla. Interiér mohl být rozdělen na světlou místnost – světnici s kamny a kuchyni, kde se dál používal otevřený oheň. Mimo tento praktický dopad hrálo důležitou roli i estetické hledisko, protože kamna díky výzdobě plnila funkci reprezentační. Na kachlích mohly být ztvárněny výjevy náboženské, heraldické i zcela světské.
  V Moravské Ostravě nacházíme nejstarší zlomky komorových kachlů spolu s nálezy z 15. století. Daleko častěji se s komorovými kachli setkáváme v nálezových situacích pokročilého 15. století a především v průběhu století následujícího.
  Na Masarykově a Kostelním náměstí byly zachyceny fragmenty dvou matric na výrobu komorových kachlů. Na základě toho lze důvodně předpokládat, že dílna zásobující Moravskou Ostravy pracovala buď přímo ve městě, anebo v jejím blízkém okolí.


 • archeologické nálezy

  kachel: komorový: Kachel s motivem Jóšafata
  kachel: komorový: Kachel s motivem jednoho ze Tří králů - Melichar
  kachel: komorový: Kachel s motivem klání
  kachel: komorový: Kachel s motivem lva, jelena a jednorožce
  kachel: komorový: Kachel s erbem pánů ze Šternberka

  další archeologické nálezy (2)...


 • autor

  Moravec