Encyklopedie města Ostravy !!!

Železná sekera, přelom 14. a 15. století, foto V. Gřondělová.

Sekera


 • Nástroj


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Pivovarská - Pivovarská ulice

 • výzkum

  2010-2011: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • předmět

  Nástroj

 • materiál

  železo


 • popis nálezu

  Sekera má dochovaný list, tulejka pro topůrko je odlomená. Nástroj má rámcově uprostřed proražen kdysi snad kruhový, nyní oválný otvor. Z původní hrany otvoru není dochováno nic, současný otvor je rozšířen korozivní činností, takže jeho hrany jsou nerovné, vrstevnatě odlámané. Horní hrana sekyry je rovná, spodní - zaoblená - je směrem k topůrku také rovná, ale směrem k břitu dostává střechovitý tvar.
  Předmět byl nalezen v odpadní výplni destruované stavby s rámovou konstrukcí.


 • obrazy

  img0888.jpg


 • archeologické nálezy

  Nástroj: Sekera obecně


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 14. 01. 2020