Encyklopedie města Ostravy !!!

Hrnec deformovaný žárem, přelom 14. a 15. století, foto V. Gřondělová

Hrnec deformovaný žárem


 • nádoba: kuchyňská


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Pivovarská - Pivovarská ulice

 • výzkum

  2010-2011: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Nádoba se dochovala od okraje po dno, chybí ovšem podstatná část plecí i spodku. Tělo hrnce je deformováno žárem, přičemž nejvíc byla poškozena okrajová partie - došlo k stlačení nádoby takže při pohledu shora zůstal místo kruhového průřezu oválný.
  Nádoba se zřejmě částečně rozbila ještě před požárem a následně byla deformována ohněm - např. mohla spadnout z vyšší polohy a rozbitá pak na jednom místě prohořet, přičemž následně došlo k její další fragmentarizaci.
  Předmět byl nalezen ve spáleništní výplni (mazanice, uhlíky) sídlištního objektu na Pivovarské ulici.


 • obrazy

  img0891.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Hrnec - obecně


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 14. 01. 2020