Encyklopedie města Ostravy !!!

Částečně dochovaný keramický pohár, 2. třetina 15. století, kresba Z. Moravec.

Pohár


 • nádoba: stolní


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Kostelní náměstí

 • výzkum

  2006: Přístavba budovy Telepace


 • předmět

  nádoba: stolní

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Dochovala se spodní část těla kónického poháru. V místě blíže okraji poháru je výzdoba 4 širších oběžných žlábků. Pod nimi se vine vícenásobná vysoká vlnice. Dochováno je místo, kde hrnčíř začal vytvářet vlnici a kde s ní také skončil (ukončení vlnice překrývá její začátek). Nad nedochovaným dnem pak probíhaly další dva vodorovně kladené žlábky.
  Keramické těsto bylo míšeno křemito písčitým ostřivem. Nádoba byla vypálena v redukčním prostředí. Povrch nádoby má šedou barvu, lom je světlý.


 • obrazy

  img0861.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: stolní: Pohár - obecně


 • archeologické výzkumy

  2006 Přístavba budovy Telepace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020