Encyklopedie města Ostravy !!!

Hrnec, Muzejní ulice, 2. polovina 13. století až přelom 13. a 14. století, foto Z. Moravec

Hrnec - obecně


 • nádoba: kuchyňská


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Při archeologických výzkumech na neolitických až novověkých lokalitách bývají nejčastějším nálezem keramické nádoby či jejich části. Hrnce byly nejvyužívanějším keramickým tvarem ve středověkých kuchyních. Např. v odpadním areálu z 15. století na Kostelním náměstí v Ostravě tvořil podíl hrnce 78% všech nádob (stolních i kuchyňských). Toto nádobí bylo užíváno k vaření a hrnce mohly být vkládány s připravovaným pokrmem i do otevřeného ohně. Svědčí o tom druhotné opálení vnější strany, saze i tmavé stopy po stékající tekutině. Hrncovité nádoby se v průběhu desetiletí postupně měnily a tak je možné na základě utváření okraje, způsobu úpravy dna i následně vypáleného keramického těsta jednotlivé kusy minimálně orientačně časově zařadit.


 • obrazy

  img0925.jpg img0924.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Hrnec z Landeku
  nádoba: kuchyňská: Hrnec
  nádoba: kuchyňská: Hrnec s uchem
  nádoba: kuchyňská: Hrnec deformovaný žárem


 • autor

  Moravec