Encyklopedie města Ostravy !!!

Hrnec s uchem, ulice 28. října, třetí čtvrtina 15. století, foto Z. Moravec

Hrnec s uchem


 • nádoba: kuchyňská


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Ulice 28. října

 • výzkum

  2010-2011: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Hrnec se dochoval od vyhnutého a rozšířeného okraje po strunou odřezané dno.
  Keramické těsto je míšeno poměrně jemným křemito-písčitým ostřivem. Nádoba byla vytáčena na rychle rotujícím (nožním) hrnčířské kruhu (pravidelné zvlnění vnitřního povrchu) a pálena v redukčním prostředí pece.
  Na vnějším povrchu jsou stopy po druhotném opálení (užívání v otevřeném ohni) a sazích, na vnitřním pak po usazeninách (zbytcích pokrmu?).
  Hrnec měl objem 1,2 l a bylo v něm možné vařit jídlo pro spíše užší rodinu (např. kaše max. pro 4 až 5 lidí).
  Nádoba byla vyzdvižena z odpadní jímky rámcově z 2. poloviny 15. století. Jímku využívali obyvatelé právovárečného domu, který stál obrácen k Masarykovu náměstí a v 70. letech 18. století obdržel číslo 62.


 • obrazy

  img0924.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Hrnec - obecně


 • ulice

  28. října


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • archeologické výzkumy

  2010-2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě."


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 14. 01. 2020