Encyklopedie města Ostravy !!!

Hrnec, Muzejní ulice, 2. polovina 13. století až přelom 13. a 14. století, foto Z. Moravec

Hrnec


 • nádoba: kuchyňská


 • kultura

  okolo 1250 až přelom 13. a 14. století (doba okolo lokace města Moravské Ostravy)

 • lokalita

  Muzejní - Muzejní ulice

 • výzkum

  2009: Muzejní ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Nádoba je dochována od římsového okraje po podsypávané dno Celkově má nádoba soudkovitý tvar, přičemž okraj má větší průměr než maximální vydutí.
  Keramické těsto bylo míšeno křemitým ostřivem s příměsi tuhy. Na vnitřní straně je patrný potah tenké vrstvy hnědé engoby. Na vnější straně nese nádoba stopy po druhotném opálení, sazích a zbytcích po znečištění (od tekutého pokrmu?).

  Předmět pochází z jílovité hlíny s četnými organickými nálezy, uložené přímo na Muzejní ulici. Je možné jej zařadit do doby, kdy byly na okolních parcelách budovány první usedlosti a odpad se snadněji dostával také mimo hranice městišť.


 • obrazy

  img0925.jpg img0926.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Hrnec - obecně


 • ulice

  Muzejní


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 10. 01. 2020