Encyklopedie města Ostravy !!!

Kostěná hrací kostka, Masarykovo náměstí, 14. století, foto Z. Moravec

Hrací kostka (Masarykovo náměstí)


 • Předmět určený k zábavě: hazardní hry


 • kultura

  přelom 13. a 14. století až 1400

 • lokalita

  Masarykovo náměstí

 • výzkum

  2006: Rekonstrukce Masarykova náměstí


 • předmět

  Předmět určený k zábavě: hazardní hry

 • materiál

  kost


 • popis nálezu

  Nevelká hrací kostka je dochována v úplnosti. Představuje typ 7, neboli součet hodnot protilehlých stran dává číslici 7. Tento způsob zpracování má vycházet z jihoevropského systému. V rámci dochovaných stanov řemeslníků „kostkařů“ (ve Francii) je tento systém „otečkování“ kostky jediný přípustný.
  Předmět byl nalezen v hlinité jílovité uloženině spočívající na nejstarším dláždění náměstí. Samotná přítomnost nálezu na veřejném prostranství může naznačovat provozování hry v kostky přímo zde.


 • obrazy

  img0927.jpg

  img0928.jpg


 • archeologické nálezy

  Předmět určený k zábavě: hazardní hry: Hrací kostka obecně


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • archeologické výzkumy

  2006 Rekonstrukce Masarykova náměstí


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy"


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020