Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kosterní ostatky zvířat


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Kostelní náměstí

 • výzkum

  2006: Přístavba budovy Telepace


 • materiál

  kost

 • kost zvířecí


 • popis nálezu

  Mgr. Zdeňkou Sůvovou byla provedena osteologická analýza kosterních ostatků zvířat z většího objektu u hradeb. Nejhojněji je mezi určenými fragmenty zastoupen tur domácí (54 %), následuje prase (26 %) a ovce/koza (8 %). Z dalších domestikovaných zvířat se objevuje kur a husa domácí (5 a 2 %). Nechyběla ani zvířata, která byla nejspíše ulovena (celk. 4 %). Konkrétně můžeme mluvit o zajíci, srnci a praseti divokém. Na základě nálezů okusu kostí (v 1 % případů), můžeme předpokládat, že se ve městě pohybovali psi. Kosti dále nesly stopy po „kuchyňských“ zásazích v podobě záseků, odseků a zářezů.


 • archeologické výzkumy

  2006 Přístavba budovy Telepace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020