Encyklopedie města Ostravy !!!

Hrací kostka, Pivovarská ulice, 14. století, foto a kresba Z. Moravec

Hrací kostka (Pivovarská ulice)


 • Předmět určený k zábavě: hazardní hry


 • kultura

  přelom 13. a 14. století až 1400

 • lokalita

  Pivovarská - Pivovarská ulice

 • výzkum

  2010-2011: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • předmět

  Předmět určený k zábavě: hazardní hry

 • materiál

  kost: zvířecí


 • popis nálezu

  Drobná hrací kostka se dochovala v úplnosti. Na každé straně jsou kruhovými dolíky se středovými vpichy vyvedeny numerické hodnoty (od jednoho dolíku po šest) v klasickém provedení (součet hodnot protilehlých stran dosahuje čísla 7). Jednotlivé strany jsou mírně prohnuté.
  Kostka představuje typ 7, neboli součet hodnot protilehlých stran dává číslici 7. Tento způsob zpracování má vycházet z jihoevropského systému. V rámci dochovaných stanov řemeslníků „kostkařů“ (ve Francii) je tento systém „otečkování“ kostky jediný přípustný.
  Předmět byl nalezen v tmavé jílovité vrstvě, s výraznou příměsi popela. Uloženina s materiálem ze 14. století byla patrně redeponována ve století 15.


 • obrazy

  img0929.jpg


 • archeologické nálezy

  Předmět určený k zábavě: hazardní hry: Hrací kostka obecně


 • ulice

  Pivovarská


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy"


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 14. 01. 2020