Encyklopedie města Ostravy !!!

Fotografie železného hrotu šípu, Masarykovo náměstí, Ostrava, 14. století, foto Z. Moravec

Šipka s trnem


 • militarium: hrot střely


 • kultura

  přelom 13. a 14. století až 1400

 • lokalita

  Masarykovo náměstí

 • výzkum

  2006: Rekonstrukce Masarykova náměstí


 • předmět

  militarium: hrot střely

 • materiál

  železo


 • popis nálezu

  Hrot střely je dochován v úplnosti. Průřez těla hrotu je čtvercový až obdélný, trnu zhruba oválný.Samotný hrot je lehce deformován. Díky deformaci hrotu lze snad předpokládat, že střela byla vystřelena. Vzhledem k délce a hmotnosti je zde jistá pravděpodobnost, že se jednalo o kovovou část šípu, určeného pro střelbu z luku.
  Předmět byl nalezen na úrovni nejstaršího dláždění.
  Tento typ hrotu se na území střední Evropy objevuje v masovém měřítku, ale oblíben byl i v Evropě západní. Ojediněle se tyto hroty objevují již na přelomu 11. a 12. století, k jejich výraznému rozšíření ale dochází až od počátku 13. století a lze je zachytit i v pozdním 15. století.


 • obrazy

  img1015.jpg

  img1016.jpg


 • archeologické nálezy

  militarium: hrot střely: Šipka - obecně


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • archeologické výzkumy

  2006 Rekonstrukce Masarykova náměstí


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020