Encyklopedie města Ostravy !!!

Železná podkova, okolo přelomu 13. a 14. století, foto Z. Moravec

Podkova obecně


 • výstroj koně a jezdce


 • předmět

  výstroj koně a jezdce

 • materiál

  železo


 • popis nálezu

  Typický příklad součásti výbavy koně představují podkovy. I když jsou známy podkovy volů, oslů nebo mul, v Ostravě byly doposud identifikovány pouze podkovy koňské. Tento druh výrobku měl za úkol chránit kopyto před poškozením a zpevňovat chůzi. Na našem území se podkovy objevují už v mladší době železné, ale k jejich výraznému rozšíření dochází od 12. a 13. století, což souvisí se zápřahem koně do chomoutu.
  V Ostravě byly podkovy nalezeny především v místech kudy procházela ulice nebo se rozkládalo náměstí (Muzejní ulice, Masarykovo a Kostelní náměstí). Podrobnější analýza podkov z Masarykova náměstí naznačila, že v biskupském městě na levobřeží Ostravice se pohybovali spíše koně užívaní v pomalejším tempu, např. pro tah nebo orbu.


 • obrazy

  img0873.jpg


 • archeologické nálezy

  výstroj koně a jezdce: Podkova s kovářskou značkou
  výstroj koně a jezdce: podkova: Podkova


 • autor

  Moravec