Encyklopedie města Ostravy !!!

Podkova, Masarykovo náměstí, 14. století, foto Z. Moravec.

Podkova s kovářskou značkou


 • výstroj koně a jezdce


 • kultura

  přelom 13. a 14. století až 1400

 • lokalita

  Masarykovo náměstí

 • výzkum

  2006: Rekonstrukce Masarykova náměstí


 • předmět

  výstroj koně a jezdce

 • materiál

  železo


 • popis nálezu

  Podkova se dochovala v úplnosti. Má tvar zavřeného písmene U s rozšířenou horní částí. Na obou koncích ramen se zvedá zužující se ozub. Vnější okraj sleduje na spodní straně žlábek, který patrně usnadňoval prorážení otvorů (na každém rameni jsou tři). Na vnitřní straně podkovy je na rozhraní přední části a jednoho ramene u vnitřního okraje podkovy zahlouben další menší žlábek. Na straně se zvednutými ozuby jsou v hmatcovém prostoru (pod žlábkem) vyraženy dva půlkruhové dolíky - patrně kovářská značka.
  Tělo podkovy je prohnuto.
  Předmět byl nalezen na úrovni nejstaršího dláždění Masarykova náměstí.


 • obrazy

  img1017.jpg

  img1018.jpg


 • archeologické nálezy

  výstroj koně a jezdce: Podkova obecně


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020