Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nález zlaté mince a dřev u šachty Vilém


 • popis nálezu

  Přepis původního záznamu z roku 1881 (Opavský týdeník, rok 1881, ročník XII, č. 15, 9. dubna, příloha Ostravan, s. 1)

  Z Polské Ostravy 4. dubna. (Zajímavý nález)
  Dělníci kopající nedaleko šachty „Vilémky“ v Zárubku, přišli v hloubce asi 2½ metru na rozličná dřeva v zemi připevněná, kdež našli i starou minci, kterou Zárubeckému mlynáři, panu Grozovi, za 10 kr. prodali. Jsa na nález tento upozorněn odebral jsem se hned na místo ono a shledal jsem, že nad objevenými věcmi byla vrstva hlíny asi na 1 metr, dále štěrk as 1½ metrů a množství kolův dubových bylo teprve ve spodnějším štěrku do země zatlučeno. Nedaleko toho leželo dubové dřevo asi 80 cm tlusté a velmi dlouhé.
  Po dlouhém pátrání podařilo se mi s určitosti konstatovati, že se nacházím ve starém řečišti Ostravice, [...]. Jest jisté, že právě objeveným řečištěm s četnými kůly teklo menší rameno naší divoké Ostravice.
  [...] Stará zde nalezená mince jest zlatá a pochází z doby krále Zikmunda, [...]. Trvám, že mince tato, která dříve platila 10 zl. stř., byla zde náhodou při kommissi ztracena.
  Peníz tento jest něco silnější než nynější dukát Rakouský, nese na jedné straně obraz některého krále, držící žezlo a říšské jablko v rukou, mající na hlavě korunu a tento nápis: S. LADISLAUS. REX. Na druhé straně jest znak s dvěma lvy dvouocasými a tento nápis: SIGISMUNDI. D. G. R. UNGARIAE. [...] 


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • související odkazy

  Orientační lokalizace


 • autor

  Moravec