Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramická mísa, ulice 28. října, 2. polovina 15. století, foto V. Gřondělová.

Mísa obecně


 • nádoba


 • předmět

  nádoba


 • popis nálezu

  Mísy doprovází inventář keramických nádob již od mladší doby kamenné a jsou v distribuci i dnes. V podmínkách středověké Ostravy se mísy neobjevují tak často a jen doplňují převažující hrncovité nádoby. Mohly být využívány v kuchyni a rovněž i při stolování. Je pravděpodobné, že jejich menší zastoupení, především v době počátku města, mohlo souviset s výrobou dřevěného zboží, které suplovalo jejich funkci. V souborů zlomků nádob z Kostelního náměstí, který je časově řazen do 15. století, a který lze spojit s domácnosti faráře, činí podíl mís necelé 4 %. V 2. polovině 15. století se na ostravských mísách s širokým vyklopeným okrajem objevuje tuhování.


 • obrazy

  img1129.jpg

  img1131.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: Mísa z farního okrsku
  nádoba: Mísa z jímky (ulice 28. října)


 • autor

  Moravec