Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramická mísa, ulice 28. října, 2. polovina 15. století, foto V. Gřondělová.

Mísa z jímky (ulice 28. října)


 • nádoba


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Ulice 28. října

 • výzkum

  2010-2011: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • předmět

  nádoba

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Mísa se dochovala od ven vyklopeného okraje po strunou odříznuté dno. Na horní vyklopené části je provedena výzdoba šikmých žlábků, směřujících směrem ven. Zdobený povrch byl tuhován a je lesklý. U jednoho z lomů je okraj promáčknut (výlevka).
  Objem mísy činil rámcově 2 l.
  Těsto bylo míšeno hrubozrnným křemito-písčitým ostřivem. Nádoba byla vytáčena na rychle rotujícím hrnčířské kruhu a pálena v redukčním prostředí pece.
  Nádoba byla vyzdvižena z odpadní jímky rámcově z 2. poloviny 15. století. Jímku využívali obyvatelé právovárečného domu, který stál obrácen k Masarykovu náměstí a v 70. letech 18. století obdržel číslo 62.


 • obrazy

  img1129.jpg

  img1130.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: Mísa obecně


 • ulice

  28. října


 • archeologické výzkumy

  2010-2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém jádru


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě."


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 14. 01. 2020