Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramická mísa, Kostelní náměstí, okolo poloviny 15. století, foto a úprava Z. Moravec

Mísa z farního okrsku


 • nádoba


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)

 • lokalita

  Kostelní náměstí

 • výzkum

  2006: Přístavba budovy Telepace


 • předmět

  nádoba

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Část okraje a těla mísy. Okraj nádoby je ven vyhnutý s okružím na vnější straně. Na vnitřní straně je okraj lehce odsazený pro pokličku. Tělo mísy je dochováno až k přechodu ve dno. Původní průměr okraje nádoby byl mezi 24-25 cm a objem nádoby přesahoval 3 l.
  Mísa mohla být využívána pro studenou přípravu jídla (na povrchu nejsou stopy po druhotném očazení), anebo byla využívána při stolování, jako nádoba, z níž si stolovníci brali jídlo (mísa v tomto případě mohla být i přiklápěna pokličkou, aby si pokrm udržel teplotu anebo byl chráněn před hmyzem).
  Zlomky nádoby byly nalezeny v rozsáhlejší blíže neurčené jámě u hradební zdi, spolu s větším množství keramických fragmentů. Nádoba velmi pravděpodobně patřila do vybavení farské domácnosti. Časové zařazení nádoby spadá do rámcově do doby okolo poloviny 15. století.


 • obrazy

  img1131.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: Mísa obecně


 • archeologické výzkumy

  2006 Přístavba budovy Telepace


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 09. 01. 2020