Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramická pánev, Pivovarská ulice, přelom 14. a 15. století, foto V. Gřondělová

Pánev obecně


 • nádoba: kuchyňská


 • kultura

  pozdní středověk (1400-1500)


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Středověká pánev byla opatřena třemi nožkami a dutým držadlem, do něhož bylo možné vsunout násadu. Toto nádobí bylo na vnitřní straně zpravidla glazováno a na vnější zase dochované nálezy nesou stopy opálení, sazí apod. Ikonografické i archeologické prameny shodně ukazují, že tato trojnožka byla vkládána do otevřeného ohně a bylo možné v ní např. připravovat kaši. V Moravské Ostravě se tento typ nádobí objevuje možná již na konci 14., bezpečně však v 15. století a dále je používán až hluboko do novověku.


 • obrazy

  img1134.jpg

  img1132.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Pánev - Pivovarská ulice
  nádoba: kuchyňská: Pánev z farního okrsku


 • autor

  Moravec