Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Lebka z Kostelního náměstí


 • kultura

  novověk 1701-1950

 • lokalita

  Kostelní náměstí


 • materiál

  kost

 • lidská


 • popis nálezu

  Nález před rokem 1903. V inventárním seznamu pod položkou 72 v části Archeologie K. J. Bukovanský uvádí:
  "Lebka, vykopaná při založení vodovodu v Moravské Ostravě nedaleko kostela sv. Václava."
  Předmět pochází ze hřbitova u kostela sv. Václava, který výkop pro starý vodovod porušil. Časové zařazení lebky je nejasné, lze spíše předpokládat její novověké stáří (do roku 1821).
  Předmět byl uchováván ve sbírce K. J. Bukovanského a pak i v jeho muzeu na Polské Ostravě. Dnes je nezvěstný.


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • ulice

  Kostelní náměstí


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Moravec