Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramický hrnec, návrší Landek, 8.-9. století, foto V. Gřondělová.

Hrnec z Landeku


 • nádoba: kuchyňská


 • kultura

  doba středohradištní (800-950 n.l.)

 • lokalita

  návrší Landek - Landek - středověké hradisko a hrad

 • výzkum

  1976-77: Výzkum hradu Landek R. Janošíkem


 • předmět

  nádoba: kuchyňská

 • materiál

  keramika


 • popis nálezu

  Nádoba má ven vykloněné ústí a kuželovitě seseknutý okraj. Hrdlo volně přechází v plece, které jsou zdobeny třemi pásy vyšší relativně nepravidelné vlnice. Nádoba je z podstatné části doplněná sádrou a samotné dno se prakticky nedochovalo. Vnitřní povrch nese stopy po obtáčení.
  Povrch nádoby je drsný, hladší je partie okraje a hrdla. Nádoba nese snad stopy po druhotném přepálení v podobě částečně zničeného šedého povrchu, především na vnitřní straně.
  Celkový tvar je mírně neforemný, což mohlo být dáno druhotným přepálením, postdepozičními procesy a následným rekonstruováním neúplné nádoby anebo nekvalitním vyhotovením už v procesu výroby. Okraj je mírně zvlněný, doplněné dno je oproti němu šikmé.
  Předmět byl nalezen u dna zahloubené stavby patrně kůlové konstrukce (v hloubce 170-190 cm).


 • obrazy

  img1244.jpg


 • archeologické nálezy

  nádoba: kuchyňská: Hrnec - obecně


 • archeologické výzkumy

  1976-77 Výzkum hradu Landek R. Janošíkem


 • prameny, literatura


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 25. 06. 2020