Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Klíč obecně


 • materiál

  železo


 • popis nálezu

  Klíč jako předmět sloužící k odemykání a zamykání zámku je v archeologické literatuře členěn na klíče hákovité, zásuvné a otočné. Hákovité varianty klíčů jsou známy již od mladší doby železné, klíče otočné zase navazují na výrobní tradici z doby římské.
  V Moravské Ostravě jsou klíče nacházeny jak na místech městišť, tedy parcel, kde stály od založení města domy, tak i na veřejných prostranstvích. Relativně hojně byly klíče zachyceny na ostravském ústředním dnes Masarykově náměstí, odkud je známo na devět exemplářů z 14. až 16. století.


 • archeologické nálezy

  klíč: otočný: Klíč s kruhovým plným okem
  klíč: otočný: Klíč s kosodélným okem
  klíč: zásuvný: Lopatkovitý klíč z Landeku


 • autor

  Moravec