Encyklopedie města Ostravy !!!

Johann Ulrich, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


  • * 8.12.1861 Nový Jičín – † 7.9.1920


  • stavitel, starosta Moravské Ostravy


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Jako stavitel se podílel na řadě pozoruhodných staveb na Ostravsku, např. Závodního hotelu ve Vítkovicích, kapli sv. Alžběty v Moravské Ostravě (u dnešního Husova sadu) či vlastní vile na dnešní Sokolské třídě v Moravské Ostravě (dnes Výstavní síň Sokolská 26).
   Na post starosty města nastupoval J. Ulrich v době již značně vypjaté 14. května 1918. Po rozpuštění obecního výboru 17. 12. 1918 se stal členem Okresní správní komise v Moravské Ostravě.


  • vzdělání

   reálka
   mistrovská zkouška ze stavebnictví (1890)


  • zaměstnání

   stavební praxe u stavitele Chytila v Novém Jičíně (1877-1883)
   stavbyvedoucí v cukrovaru arcivévody Albrechta v Chybie (Polsko) (1883)
   zástupce stavbyvedoucího stavebního úřadu Vítkovického horního a hutního těžířstva (1883-1893)
   majitel stavební firmy (od 1893)
   člen obecního zastupitelstva ve Vítkovicích (1891-1893)
   člen obecního zastupitelstva v Moravské Ostravě (od 1896)
   člen městské rady v Moravské Ostravě (1905-1918)
   starosta Moravské Ostravy (1918)
   člen Okresní správní komise v Moravské Ostravě (1918-1920)
   člen správní rady místní dráhy Moravská Ostrava - Karviná (1907-1919)
   člen ředitelství moravskoostravské spořitelny (1912-1918)

  • politická orientace

   němečtí liberálové

  • odborné a zájmové organizace

   okresní silniční výbor
   Výbor městského německého divadla
   kostelní konkurenční výbor
   německý prázdninový spolek Ferienheim
   Kuratorium Průmyslového a živnostenského muzea v Moravské Ostravě


  • obrazy

   img0149.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Viktor Gschmeidler
   Emilián (Emil) Kinský


  • stavby

   Nárožní čtyřpodlažní dům s obchodními místnostmi
   Jiráskovo náměstí, Poštovní 4/40 Budova na Sokolské č. 26
   Sokolská 26/175 Kavárna Habsburg (Praha)
   Zámecká 2/41


  • události

   6. 3. 1938
   Tryzna za zesnulého advokáta Ludwiga Brixela 28. 12. 1918
   První schůze správní komise města Moravské Ostravy v roce 1918 17. 12. 1918
   Poslední schůze německého městského výboru Moravské Ostravy 9. 7. 1915
   Interpelace radního Hanse Ulricha v červenci 1915 o zdražování 18. 10. 1912
   Ustavení stavebního výboru pro stavbu nové radnice v Moravské Ostravě v roce 1912
   další události (2)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2019