Encyklopedie města Ostravy !!!

genmjr. Mikuláš Končický na slavnostním setkání na Nové radnici u příležitosti jeho 90. narozenin 7. 1. 2015, Zdroj: Archiv města Ostravy, foto z publikace 90. Generálmajor Mikuláš Končický, Ostrava 2015, příležitostný tisk

  Mikuláš Končický


  • * 1.1.1925 Trosťanec (Ukrajina) – † 13.12.2015 Ostrava


  • válečný veterán


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Polská republika, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Vyrostl na Západní Volyni, tehdy součásti Polska, ve složitém národnostním prostředí. Otec byl původem Čech, matka Ukrajinka. Po studiu na gymnáziu chvíli učil na ukrajinské základní škole. V březnu 1944 se přihlásil k československému armádnímu sboru, po výcviku se stal velitelem tanku. Zúčastnil se karpatsko-dukelské, jaselské i ostravsko-opavské operace. Po válce zůstal v armádě jako voják z povolání. Působil především v oblasti vojenského školství. Pro své politické postoje v r. 1968 byl v říjnu 1970 odvolán z funkce vedoucího tankové katedry Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně a v lednu 1975 propuštěn z armády. Po r. 1989 byl rehabilitován. V r. 2009 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, v r. 2014 jmenován do hodnosti generálmajora a o rok později do hodnosti generálporučíka.


  • čestný občan

   Ostrava (2008)


  • vzdělání

   čtyřleté polské gymnázium, Ukrajina
   Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně (1955-1959)

  • vyznamenání a pocty

   Českosloovenský válečný kříž 1939 (3x 1945-1946)
   Sovětská medaile “Za pobědu“ (1945)
   Polský válečný kříž (3x 1945-1950)
   Československá vojenská medaile „Za zásluhy“ I. stupně (1945)
   Sovětská medaile “Za otvagu“ (1945)
   Pamětní medaile Československé armády v zahraničí (1945)
   Československá medaile Za chrabrost (1946)
   Sovětská medaile “Za Pragu“ (1950)
   Medaile Za zásluhy o obranu vlasti (1955)
   Dukelská pamětní medaile (1959)
   Řád rudé hvězdy (1964)
   Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně (2001)
   Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně (2003)
   Kříž obrany státu ministra obrany České republiky (2009)
   Řád Bílého lva (2011)


  • zaměstnání

   Dvouletá důstojnická škola tankového vojska ve Vyškově (od 1949)
   Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, vedoucí katedry tankové a automobilní (do 1970)
   Pozemní stavby Ostrava

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Městského výboru Českého svazu bojovníků za
   svobodu v Ostravě
   předseda Československé obce legionářské, Jednoty Ostrava 1


  • pojmenováno

   Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava


  • obrazy

   img0371.jpg

   img0313.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bedřich Opočenský


  • související odkazy

   Paměť národa


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 10. 2018